Coachning - Personlig utveckling


Helt Perfekt Nu

Coachning Personlig utveckling

Som coach tro jag på varje individs förmåga att lösa en uppkommen situation, att ta ansvar för sitt eget arbete i den personliga utveckling och sitt eget liv.

 

När jag arbetar som din coach bemöter jag dig med ödmjukhet och vänlighet, utifrån din situation och vad du behöver hjälp och stöttning i.

Som coach hjälper jag dig att hitta motivationen och dina målsättningar coachningen är individuell beroende på dina behov.


Här hjälper jag till att finna din väg som är rätt för dig.

Som hjälper dig att se vad som stoppar och hindrar och fokuserar på lösningar för att du ska få må bra och känna dig trygg med dig själv i varje situation.


• Hantera livets utmaningar och stress


• Utveckla förmågor och kvaliteter


• Ökad självkännedom & själslig utvecklin


• Identifiera och släppa begränsningar


• Nå personliga och professionella mål